Казуси поставени от Софийска Община и БЕСКО

 • Подпомагане на фирми, освобождаващи служители
 • Възрастните хора не могат да излязат за пенсията си
 • Възрастните хора не се движат и не общуват с никого
 • Увеличаване на безработните 
 • Как ефективно да се координират доброволците и да се привличат повече доброволци?
 • Има компании, които имат желание да подпомогнат други компании или обществото. Как ефективно да се консолидират тези ресурси и търсенето да срещне предлагането?
 • Самостоятелно наетите не подлежат на никаква държавна помощ. Как да им се помогне?
 • Студентите по медицина (вкл. и чуждестранните) сигурно биха помогнали в болниците, но как?
 • Как човек да реши дали е разумно да излиза сега? А дали в супермаркета не е пълно?
 • Как може да се насърчи използването на малки магазинчета и на малките търговци като цяло?
 • Искам да даря, къде в момента моята финансова помощ би била най-полезна?
 • Как детето ми не скучае вкъщи, но не да играе на таблета?
 • Хората изпитват затруднения да се свържат с личните си лекари, а често състоянието им не изисква спешност, за да се обърнат към 112. По какъв начим могат да бъдат ефикасно консултирани и да им бъде предоставяна информация

Казуси дефинирани от Министерство на труда и социалната политика на България

 • Адаптиране на хора към пазара на труда.
 • Адаптиране на бизнеса след кризата.
 • Идентифициране на хора и бизнеси, които ще подпомогнат да излезем от кризата.
 • Как ще се трансформират сега съществуващите бизнеси и в какво?
 • Много хора в напускат пазара на труда заради кризата.Как и къде следва да се насочат те отново, за да влязат отново на пазара на труда?
 • Като правителство ние и сега подкрепяме и ще инвестираме в субсидираната заетост – как да се идентифицират схемите в кои сектори, ние следва да инвестираме, които да са с максимален ефект.
 • Предлагане на дигитални услуги от Бюрата по труда.
 • Новите социални услуги, насочени към обществото.
 • Модели за взаимодействие между обществото – солидарно взаимодействие между всички. Не само в социален аспект, но и в икономически аспект.
 • Социални услуги за излизане от кризата.