Спасяваме общности

Основаване на платформа за подкрепа на общностите при криза.

Описание:
Или какво да правим при затворен кръг.
- За да запазим бизнеса разбира се, се налага да спазваме строго мерките за сигурност. Също така трябва наистина да осъзнаем кой е...
Решение:
Как?
- Живеем в 2020, имаме много преимущества, някои дори които не осъзнаваме на пръв поглед. Много от по-големите компании вече показаха, че мислят в бъдеще, а именно - за...
Има нужда от: Програмист, медик, бизнесмен, графичен дизайнер.
Отбор: human rise
Slack: Severina Oreshkova
Спасяваме общности

ЗДРАВЕЙ, съседе!

Описание:
Болшинството хора, дори извън настоящата криза, са социално изолирани от своите съседи и съкварталци. Съседи в един блок, или дори един вход, не се познават и не комуникират помежду си....
Решение:
ЗДРАВЕЙ, съседе! - mobile app, който дистанцира физически*, но сплотява виртуално.
App, който под прикритието на простодушното "ЗДРАВЕЙ, съседе!", крие истинският смисъл, грижа и (обществена) отговорност на поздрава "Здравей!" -...
Има нужда от:
Отбор: 1team
Slack: Zlatko Stoev
Спасяваме бизнеси

Local Delivery

Описание:
Много от бизнесите в малките градове се наложи да спрат дейността тъй като не бяха подготвени за социалната изолация. Някои от тях опитват чрез доставки по телефона да поддържат бизнеса...
Решение:
Решението е платформа за доставки. Бизнесите се регистрират като добавят налични продукти, които клиентите имат възможност да поръчат чрез платформата.
Всеки бизнес трябва сам (или чрез посредник) да извършва доставки...
Има нужда от: Бизнес развитие и правни съвети
Отбор: Escape
Slack: Nikola Katsarov
Спасяваме животи

Happy Doctors Initiative

Описание:
Тежка кризисна ситуация на пандемия без аналог, която поставя здравните работници пред изключителни изпитания в професионален и личен план. Свръхинтензивност на дейността, постоянен стрес, висок риск, неизвестност, обща среда...
Решение:
Да се погрижим за психичното здраве на медиците и тяхната устойчивост с цел по-ефективно справяне с кризата и намаляване на емоционалните щети от нея, като така гарантираме съхранение на служителите,...
Има нужда от: Медик
Отбор: Happy Doctors Initiative Team
Slack: Momchil Daskalov
Спасяваме общности

Водещи линии за нови болнични отделения COVID 19

Описание:
Липса на специализирани отделения Covid 19 в българските болници
Решение:
Изработване на водещи линии и метапроект за преобразуване на болнични отделнения
Има нужда от: Медицински специалисти, специалисти болнични сгради, експерти хигиена, юристи
Отбор: Клъстър
Slack: Annette
Спасяваме общности

Креативно писане за справяне с пандемията

Описание:
Скуката вкъщи, когато сме под карантина
Решение:
Решението е конкурс за креативно писане, в който ще вземат участие всички, които имат компютър и интернет и искат да пишат(
Разказ "Аз под карантина"
стихотворение "КОВИДИЙ 19ти"
и т.н.
Има нужда от: уеб-дивелопър
Отбор: Чиста Родина
Slack: Milardeda
Спасяваме животи

Combination of Zinc and Green tea extract natural supplements for the prevention of C19

Описание:
Chloroquine (CQ) phosphate and Hydroxychloroquine (HCQ) are promising drugs in fighting Covid-19. Several studies from China and France have shown H/CQ potent effect against Covid-19 in vitro and in vivo....
Решение:
Zinc has marked antiviral activity, incl.against SARS-Cov-2, attributed to it's ability to disrupt the incell RNA polymerase replication of the viruses.

The promising effect of H/CQ is attributed on...
Има нужда от: Медик, доктор, микробиолог
Отбор: Stork
Slack: Doichin
Спасяваме бизнеси

От любов към хората и храната

Описание:
Целта на този механизъм е да възстанови максимално бързо, ако не цялостно, то поне частично реализираните загуби на малкия бизнес обхващащ следите сегменти:

* ресторанти
* заведения за хранене
Решение:
Да се планират и впоследствие организират събития от изброените по-долу за подпомагане производствената дейност на малките обекти. За тези събития биха могли да се поканят големи компании, предприятия, държавни институции,...
Има нужда от:
Отбор: ARTessano
Slack: Angelina Georgieva
Спасяваме бизнеси

Малък бизнес за Големи хора

Описание:
Малките магазини из цялата страна замират поради изолацията на хората по домовете им. Проблемът засяга основно тези, които предлагат стоки не от първа необходимост като храна и лекарства. Държавата не...
Решение:
Предлагам да се даде възможност на малките магазини в малките населени места да продължат да работят и online. Повечето от тях нямат сайт и не са развили до този момент...
Има нужда от: Хора доброволци, програмист, юрист
Отбор: OnlineB
Slack: Nadezhda Petrova
Спасяваме бизнеси

BeKnown BG

Описание:
В настоящият момент, много бизнеси са затворени и очакват приключване на епидемията. Когато това се случи и те започнат отново работа, ще се натъкната на един променен пазар. Пазар, различен...
Решение:
Създаване на платформа за представяне, макетинг, брандинг, логистика и директни продажби на малкия бизнес на място различно от това на съществуването му. Представяне в платформата директно на производители. Създаване на...
Има нужда от: Програмист за създаване на платформата и финансиране за физическите точки на продажба и логистиката.
Отбор: BeKnonw BG
Slack: Ivan Stavrev