Категория: Спасяваме общности
Отбор: Клъстър
Slack: Annette
Има нужда от: Медицински специалисти, специалисти болнични сгради, експерти хигиена, юристи

Описание: Липса на специализирани отделения Covid 19 в българските болници

Решение: Изработване на водещи линии и метапроект за преобразуване на болнични отделнения