Категория: Спасяваме бизнеси
Отбор: OnlineB
Slack: Nadezhda Petrova
Има нужда от: Хора доброволци, програмист, юрист

Описание: Малките магазини из цялата страна замират поради изолацията на хората по домовете им. Проблемът засяга основно тези, които предлагат стоки не от първа необходимост като храна и лекарства. Държавата не им помага по никакъв адекватен начин. Много от тези хора зависят изцяло от този бизнес. Прехраната и оцеляването им е изцяло обвързано с тези доходи. Те не са мързеливи. Те искат да работят!

Решение: Предлагам да се даде възможност на малките магазини в малките населени места да продължат да работят и online. Повечето от тях нямат сайт и не са развили до този момент дистанционна търговия. Повечето от тях трудно боравят с компютър и други по-високи технологии. Може да се създаде временна платформа, в която те да предлагат своите продукти, като ги разнасят сами безплатно в рамките на своето малко градче или селце на съгражданите си. Друг вариент е да им се съдейства да се направят страници в социалните мрежи, да им се съдейства за разпространение на новината за услугата. Важно е това обаче да не ги облага с допълнителни данъци и такси. Разбира се условие е те сами да имат или да се снабдят със смартфон, компютър или лаптоп!