Категория: Спасяваме животи
Отбор: the scanners
Slack: Svetozar Georgiev, Ivaylo Milenkov
Има нужда от: Пулмолог; специалист по образна диагностика; Достъп и използване на GPU/TPU Изчислителна инфраструктура
Достъп до разширена колекция от Образни изследвания
Хостинг за приложението

Описание: Настоящата криза създава множество предизвикателства пред българското здравеопазване.
Остарялата инфраструктура, подход и навици затрудняват прилагането на съвременни методи в целият спектър от медицински услуги. Състоянието особено проличава в образната диагностика, където от много време Data-driven подходи и инструменти помагат на лекарите да бъдат по-ефективни и експедитивни работата си.
Диагностицирането е една от първите стъпки в борбата с всяко заболяване. От особена важност е грешките да бъдат сведени до минимум, както и да се ускори процесът на идентифициране на причината и вземането на решение. В контекста на настоящата COVID-19 криза, използваната образната диагностика е от модалностите> Рентгеновите снимки (XRay) и CT Scans.
Анализ на текущата ситуация.
В много от нашите болници има трудности от правилното попълване на мета данните към образните изследвания, и се допускат множество грешки от човешкия фактор, чието коригиране допълнително затормозява и забавя процеса на обработка.
Допълнително има голям период на изчакване и несигурност при правилното идентифициране на проблема на даден пациент и диагностицирането на заболяванията и уврежданията.
Масова също е практиката диагнозите да се пишат отделно от Образните изследвания, много често на хартия, или в отделен Word file.
Това разделение на информацията, която би трябвало да е интегрирана, затормозява по-нататъшните процеси в болницата и спъва използването на Datadriven подходи за анализ и обработка.
Нашето предложение адресира именно тези проблеми в стремеж да направи работата
на лекарите по-ефективна, по-малко уморителна, по-бърза и носеща ползи на цялата гилдия под формата на споделен опит.

Решение: Предлагаме

Софтуерен инструмент за (AI aided) белодробна образна диагностика. Този инструмент представлява класификатор на белодробни снимки, интегриран в open source DICOM viewer. Стандарта DICOM е широко използван по света в образната диагностика, поради което създаване на open source приложение работещо в този контекст ще му даде приложимост не само в България, но и по целият свят.
Вече има достъпни ограничени колекции от белодробни снимки със случаи на covid 19, и пораженията които нанася на белите дробове. Те обаче не са достатъчно за създаване на ефективен AI инструмент. С времето се очаква тази колекция да се увеличи, но ние бихме желали да може да разширим и на локално ниво със съдействието на българските болници. Това би ни дало една по-сериозна колекция, която да послужи за основа на обучаване на ML модел, който след това да може да класифицира и валидира различните видове белодробни състояния.
Функцията на този инструмент не е да замени специалиста, а по-скоро да го улесни и да му помага. . Използването би намалило рисковете от грешки, и също би ускорило процеса на диагностициране. Когато лекар използва DICOM viewer, освен стандартната и вече позната функционалност, той би виждал и предложенията на AI относно метаданните които се очаква да попълни, както и проблематичните (според AI) области в заснетия орган. Последната думи винаги има лекаря, но е доказано е че такъв shadow assistance драстично намалява грешките и повишава ефективността на лекаря.
За ефективното прилагане на този подход, най-вероятно част от старите подходи и навици трябва да бъдат променени. Като начало трябва да се осигури интегрирано съхранение на образното изследване, метаданни и диагноза. Смятаме че предимствата, които такъв AI асистент би дал ще са достатъчно убедителни за да мотивират допълнително подобна промяна.

Рим не е построен за един ден. Остарелите процеси също не могат да се реновират за един ден, но настоящият проект си поставя за цел да сложи първата тухла. Ще го направи за една малка част от органите (белият дроб), и за една от многото модалности на образната диагностика - рентгеновите снимки. Това може да послужи като основа и за в бъдеще да се изгради по-пълен подход не само за белият дроб но и за останалите органи. Още повече този AI aid може да се прилага не само за рентгенови снимки а и за останалите модалности CT, MRI и т.н.