Категория: Спасяваме животи
Отбор: AidBand
Slack: Gergana Tyaneva
Има нужда от: Supply chain specialists, Medical Advisors

Описание: В момента цялата система между supply (нужни материали), demand (истински нужди на болниците) и (fundraisers) се намира в абсолютен хаос. Реално, много идеи искат да помогнат но няма никаква реална представа какво е нужно, от друга страна тези които искат да помогнат понякога не разбират какво е адекватно като помощ. Най-важното е че цялата система няма никаква яснота от къде (suppliers) могат да се намерят нужните консумативи.

Решение: Решението на проблема е да се балансира цялата система на пазарен принцип. Със създаването на адекватна база данни за нуждите на болниците (~400 в България), ясна идея от къде могат да се поръчат нужните консумативи и нужната връзка с fundraisers , цялата система може да се балансира и това ще помогне да се спасят реални човешки животи.