Категория: Спасяваме бизнеси
Отбор: BeKnonw BG
Slack: Ivan Stavrev
Има нужда от: Програмист за създаване на платформата и финансиране за физическите точки на продажба и логистиката.

Описание: В настоящият момент, много бизнеси са затворени и очакват приключване на епидемията. Когато това се случи и те започнат отново работа, ще се натъкната на един променен пазар. Пазар, различен от този в който досега са оперирали. Големите компании ще успеят да се нагодят към новите условия, но за малкият и среден бизнес това ще се окаже една непосилна задача. Поведението на участниците в пазара по време на кризата ще доведе до огромно развитие на електронната търговия. За малкия бизнес включването в този вид търговия, често е непосилна задача. Ако обаче бъде създадена платформа обединяваща в себе си представяне, макетинг, логистика и директни продажби в различни точки, това ще отвори много нови възможности за биснеси, които към момента са просто на някакво регионално ниво.

Решение: Създаване на платформа за представяне, макетинг, брандинг, логистика и директни продажби на малкия бизнес на място различно от това на съществуването му. Представяне в платформата директно на производители. Създаване на физически крайни точки на продажба, които ще са нови пазари за досега локални бизнеси със свит местен пазар поради епидемията. Тази ще бъде в състояние да извади от "неизвестност" стотици малки производители и да ги върне в "играта"