Категория: Спасяваме бизнеси
Отбор: TechLegalLab
Slack: Nikol Nikolova
Има нужда от: Програмисти, юристи, предприемач, финансист, нотариус, помощник-нотариус

Описание: В настоящата криза достъпът до нотариуси, т.е. лицата, които сертифицират различни сделики и документи, е изключително ограничен. В резултат на това, множество физически и юридически лица са възпрепятствани да извършват ежедневните си операции. По себе си това води до икономически регрес за всички нас.Решение: Blockchain базирана база данни- това означава, че всичко, което се случва в платформата се валидира от предишни заявки и не може да бъде изтрито. Заявките и документите остават завинаги в платформата. Базата данни не е публична и дистрибутирана. Платформата ще улесни работата на нотариусите дистанционно, позволявайки регистрацията на всякакъв вид документи. Тази технология ще гарантира интегритета и сигурността на данните по веригата. Предимства:

- Информацията по дадена сделка ще може да се съхранява без да се изискват услуги от трети страни;
- Информация за всички страни по дадена сделка не е достъпна, ако е базирана на хартиен носител, с настоящото предложение, този проблем се елиминира;
- Лесен тракинг върху всички нанесени промени в даден документ