Категория: Спасяваме животи
Отбор: Happy Doctors Initiative Team
Slack: Momchil Daskalov
Има нужда от: Медик

Описание: Тежка кризисна ситуация на пандемия без аналог, която поставя здравните работници пред изключителни изпитания в професионален и личен план. Свръхинтензивност на дейността, постоянен стрес, висок риск, неизвестност, обща среда на повишена тревожност, граничеща с паника, болезнени примери от Китай и Италия са фактори, които неминуемо ще доведат до сериозен натиск върху психичното здраве на медицинските специалисти.

Решение: Да се погрижим за психичното здраве на медиците и тяхната устойчивост с цел по-ефективно справяне с кризата и намаляване на емоционалните щети от нея, като така гарантираме съхранение на служителите, системата и обществото ни като цяло. Създаване на платформа, чрез която да се свържат психолози, психиатри и терапевти с медици за провеждане на безвъзмездни сеанси на подкрепа в условията на кризата и след нея.