Категория: Спасяваме бизнеси
Отбор: Escape
Slack: Nikola Katsarov
Има нужда от: Бизнес развитие и правни съвети

Описание: Много от бизнесите в малките градове се наложи да спрат дейността тъй като не бяха подготвени за социалната изолация. Някои от тях опитват чрез доставки по телефона да поддържат бизнеса си но този начин е труден за популяризиране и страдат от загуби.

Решение: Решението е платформа за доставки. Бизнесите се регистрират като добавят налични продукти, които клиентите имат възможност да поръчат чрез платформата.
Всеки бизнес трябва сам (или чрез посредник) да извършва доставки в рамките на града/общината.

Бъдещо развитие на платформата:
- плащане с карта
- процент от направените продажби с цел самоподдържане
- включване на по-големи магазини вериги
- собствена доставка (чрез франчайзинг)