Категория: Спасяваме бизнеси
Отбор: е-traders
Slack: Channel #small_mag_help_small_business (members: Galin Marinov, Milena Miteva, Rusev Genadi)
Има нужда от: IT/software/
Правни услуги
Бизнес развитие

Описание: Малкият бизнес-хранителни магазини, специализирани магазини за месо, сирене и малки сладкарници, са едни от най-засегнатите от извънредното положение. Поради мащаба на бизнеса си, не могат да инвестират в нововъведения, за да бъдат по-атрактивни за клиентите си.

Решение: Създаване на унифицирана платформа за доставки, в която могат да се регистрират засегнатите търговци, за да доставят в района до тяхното местонахождение. Приложението ще е насочено към заетите хора, който към даден момент няма как да отидат до магазина, но имат нужда от определени продукти, които съответно собственика на магазина или човек от персонала му, да може да достави. По този начин ще се увеличи оборота на магазина и ще привлече редовни и коректни клиенти.