Влезте за гласуване.

Гласувай тук!

4

0

Сайт/ платформа/ за месни производители

Здравейте, предложението ми е да се направи такава платформа , на която да може да се рекламират стоки произведени от български малки / за сега земеделски/ производители. Така магазините в околността ще имат информация , къде, какво, и кога ще бъде налично за да могат да пазаруват директно от производителите , а не от големите борси, на които стокота по-често не е българска.
Това...
Отбор: Филип Димитров

Влезте за гласуване.

Гласувай тук!

143

0

Canary – Спаси бизнеса на закрито!

Canary представлява система за намаляване на рисковете от вирусна зараза в затворени помещения в следствие от лошо качество на въздуха, което ще позволи на хората по-бързо и по-безопасно да се върнат към затворените помещения, където нормално се струпват повече хора (офиси, учебни зали, културни мероприятия, ресторанти и др).

Системата се състои от IoT сензор, който се поставя в помещението. Този сензор ще следи концентрацията...
Отбор: Canary

Влезте за гласуване.

Гласувай тук!

8

0

Фондация Фениксите за подкрепа на бизнес в затруднено положение

Фондацията ще е с фокус помощ на частния бизнес и по-точно гръбнакът на българската икономика- микро и малки предприятия в затруднено положение поради задаващата се рецесия. Имаме 2 основни направления- доброволчески труд и финансиране.
Кой ще може да се възползва от подкрепата ни?
На първо място това са бизнеси, които са жизнеспособни, но имат проблеми и ги грози риск от фалит. На второ място това...
Отбор: Фениксите - Марина Мучакова, Димо Мичев, Геновева Андонова, Неви Коева

Влезте за гласуване.

Гласувай тук!

12

0

Sweet 19

Нашия проект Sweet 19 e за разработване на многокомпонентен продукт на билкова основа в помощ на болните от COVID-19, подпомагайки преодоляването на негативните последствия за дихателната система от инфекцията, използвайки синергично действаща комбинация от природни продукти (включително Българска Роза https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8954085
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4737971/ ), съдържащи биологично активни вещества, обект на различни медицински изследвания и публикации.
Отбор: Sweet-19