Влезте за гласуване.

Гласувай тук!

4

0


Отбор: Филип Димитров

Видео: Все още нямам видео.

Описание: Здравейте, предложението ми е да се направи такава платформа , на която да може да се рекламират стоки произведени от български малки / за сега земеделски/ производители. Така магазините в околността ще имат информация , къде, какво, и кога ще бъде налично за да могат да пазаруват директно от производителите , а не от големите борси, на които стокота по-често не е българска.
Това дава възможност на малките производители да реализират стоката си на по-добра цена, по-бързо, в по-големи количества , а и да получат сигурност че ще продадат продукцията си. Магазините,/ не големите вериги/ , ще имат информация къде е тази стока, ще могат да я купят по-евтино, по-прясна и ще имат гаранция за качество, понеже е българска и ще контактуват дирекнто с производителя.