Влезте за гласуване.

Гласувай тук!

8

0


Отбор: Фениксите - Марина Мучакова, Димо Мичев, Геновева Андонова, Неви Коева

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=478D4n6f_hA

Описание: Фондацията ще е с фокус помощ на частния бизнес и по-точно гръбнакът на българската икономика- микро и малки предприятия в затруднено положение поради задаващата се рецесия. Имаме 2 основни направления- доброволчески труд и финансиране.
Кой ще може да се възползва от подкрепата ни?
На първо място това са бизнеси, които са жизнеспособни, но имат проблеми и ги грози риск от фалит. На второ място това са бизнеси, които са неспасяеми и там трябва да се минимализират щетите, за да не се стигне до личен фалит на собствениците. Идеята ни е да се самофинансираме по следните начини:

а) аукцион за продажби на вещи и предмети на изкуството, като процент от продажната цена да бъде за финансиране на фондацията и каузата и.

б) gift карти за предоставяне на различни премиум услуги, като процент от цената на услугата да бъде за финансиране на фондацията и каузата и.

Какъв е профилът на доброволците?
Това са различни експерти в сфери като данъци, продажби, хора с юридическо образование, маркетинг, реклама, оценка на риска, IT кадри и др. В момента проекта е в in progress, работи се и за развитието на сайта, чрез който ще работим.