Влезте за гласуване.

Гласувай тук!

143

0


Отбор: Canary

Видео: https://youtu.be/vFH6CRbEnnM

Описание: Canary представлява система за намаляване на рисковете от вирусна зараза в затворени помещения в следствие от лошо качество на въздуха, което ще позволи на хората по-бързо и по-безопасно да се върнат към затворените помещения, където нормално се струпват повече хора (офиси, учебни зали, културни мероприятия, ресторанти и др).

Системата се състои от IoT сензор, който се поставя в помещението. Този сензор ще следи концентрацията на определени параметри на въздуха като концентрация на въглероден диоксид и кислород(CO2, О2), температурата и влажността на въздуха както и за фини прахови частици. На база тези измервания ще се изчислява индекса за качество на въздуха, на база на който в реално време ще информира персонала дали има нужда от проветряване или е необходимо да се вземат и други мерки.

Измерените данни също така ще се изпращат и към централизирана система, която ще изчислява рейтинг на съответното помещение на база моментното състояние на въздуха както и това за минал период например 1 седмица назад. Целта на рейтинга е да покаже до колко съдържателите на помещението се грижат за неговата хигиена и проветрение.

Чрез мобилно приложение потребителите ще могат да проверяват рейтинга в реално време както и концентрацията на хора на дадени места и по-този начин да изберат по-подходящо за тях място. Системата ще предоставя и API, който да позволява интеграция и с други популярни приложения.