Влезте за гласуване.

Гласувай тук!

12

0


Отбор: Sweet-19

Видео: http://www.siriusart.bg/Sweet19.mp4

Описание: Нашия проект Sweet 19 e за разработване на многокомпонентен продукт на билкова основа в помощ на болните от COVID-19, подпомагайки преодоляването на негативните последствия за дихателната система от инфекцията, използвайки синергично действаща комбинация от природни продукти (включително Българска Роза https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8954085
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4737971/ ), съдържащи биологично активни вещества, обект на различни медицински изследвания и публикации.