ARYA DELIVERY

Отбор: Arya Delivery

Slack: Arya Delivery

Идея: Онлайн каталог на български фирми с техните продукти, с интегриран модул за лесна доставка. Платформа с елементи на геймификация, която стимулира и улеснява избора на български продукти (хранителни, аптеки, козметика и други) и търговци.

Видео:


SMALL MAG

Отбор: е-traders

Slack: Channel #small_mag_help_small_business (members: Galin Marinov, Milena Miteva, Rusev Genadi)

Идея: Създаване на унифицирана платформа за доставки, в която могат да се регистрират засегнатите търговци (като малките хранителни магазини, специализирани магазини за месо, сирене и сладкарници), за да доставят в района до тяхното местонахождение

Видео:


Дигитална трансформация за всички супермаркети и хранителни магазини за 1 ден

Отбор: Readyoryes

Slack: Simon_Simeonoff

Идея: Създаване на SaaS платформа за супермаркети и хранителни магазини от всякаква големина, в която всеки магазин без оглед на размер може да се list-не и да създаде свой електронен супермаркет за максимално кратък срок (за 1 ден). Включва и интеграция със складовите наличности на магазина, за да може изчерпаните продукти автоматично да се снемат от директорията на магазина. Потребителите имат достъп до всички регистрирани магазини и при поръчка задава „прозорец“ кога ще мине да си я вземе – Click & Collect.

Видео:


Blockchain based notary

Отбор: TechLegalLab

Slack: Nikol Nikolova

Идея: Платформа, която да улесни много физически и юридически лица, които в момента са възпрепятствани да извършат ежедневни операции, поради затруднения достъп в момента до нотариуси. Платформата ще улесни и работата на нотариусите дистанционно, позволявайки регистрацията на всякакъв вид документи. Тази технология ще гарантира интегритета и сигурността на данните по веригата.

Видео:


Book4later

Отбор: book4later

Slack: Orlin Bobchev

Идея: Създаване на услуга, която да подпомогне най-пострадалите сектори в момента – туризъм, настанявания (къща за гости), развлечения, като използва финансов инструмент („опция“), при който срещу заплащане се дава правото на действие (покупка/продажба) в бъдеще. Пълната стойност на опцията се заплаща само при прилагането й. Ще се изгради портал, в който хора, които са имали желание или в момента имат желание да посетият някоя дистинация могат да закупят опцията да го направят в бъдеще.

Видео: