Ще се справим заедно

Отбор: „Ще се справим заедно & Мостове“

Slack: Valentina Tashkova

Идея: Инструмент (апликация и интуитивен сайт) за бързо инструктиране и обучение на желаещи да се включват в доброволчески инициативи чрез навременна и леснодостъпна информация с цел да се спасят много животи.

Видео:


AidBand

Отбор: AidBand

Slack: Gergana Tyaneva

Идея: Единна информационна система, съдържаща данните за нуждите на здравните заведения извън поетите от обществените поръчки и държавното фиансиране, списък на доставчици. Данни за производствое и сертификация, както и фондове и дарителски сметки за средствата, чрез които ще се закупуват съответните материали.

Видео:


corona positive

Отбор: Empty Your Wardrobe

Slack: channel: #coronapositive ; personal: Svetlana

Идея: Платформа за позитивна и отговорна комуникация с интерактивно съдържание, която да помага на хората да се справят със стреса и съхранят психиката си. Част от проекта е създаване на личен дневник и възможност за онлайн консултации с психолози.

Видео:


online doctor

Отбор: ДжиПи

Slack: Desislava Nikolova

Идея: Изграждане на надежден канал за комуникация между пациент и личен лекар с фокус първоначална диагностика и съхранение на данните. Създаване на приложение, което да свързва пациентите с личните им лекари, като пациентът попълва симптомите, а личният лекар връща допълнителни въпроси и препоръка, както и електронна рецепта. Всичко това остава в база данни, за да се проследи развитието на заболяването на всеки един пациент.

Видео:


AI aided белодробна образна диагностика

Отбор: the scanners

Slack: Svetozar Georgiev, Ivaylo Milenkov

Идея: Софтуерен инструмент за белодробна образна диагностика, подпомагана от изкуствен интелект (AI aided). Функцията на този инструмент не е да замени специалиста, а по-скоро да го улесни и да му помага. Използването би намалило рисковете от грешки, и също би ускорило процеса на диагностициране Това може да послужи като основа и за в бъдеще да се изгради по-пълен подход не само за белия дроб, но и за останалите органи.

Видео: